Společnost HENGSTBERGER s.r.o. je česko-rakouská přepravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti vnitrostátní i mezinárodní přepravy dřevní hmoty a logistiky, která se traduje od roku 1992.

Naše firma svým potenciálem, kapacitou a rozsahem poskytovaných služeb, je jedním z větších dopravců dřeva v České republice. Společnost disponuje 27 moderními nákladními vozidly – speciály na přepravu dřevní hmoty (MAN, Mercedes Benz), vlastní opravárenskou dílnou, mobilním servisem a zaměstnává téměř 40 pracovníků.

Oblast působnosti

Kraje v ČR, Jihočeský, Jihomoravský, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina + Dolní a Horní Rakousko.

Logistika

Přepravce kulatiny. Schopný, připravený, rychlý, spolehlivý a stálý.

Naše výhody

Koncept logistiky založený na úzké spolupráci. Osobní přístup.

Schopnosti logistiky

60 zakázek denně, 27 kamionů denně. Firma Hengstberger je v oblasti přepravy kulatiny výkonný a již po desetiletí spolehlivý partner.

Pohotovost logistiky

Firma Hengstberger koordinuje přepravu přímo s lesníky, majiteli lesů, pilami a dalšími firmami, které kulatinu zpracovávají. Odvoz následuje přímo z lesa.

Trvalá udržitelnost

Dřevo je nejcenější přírodní surovina určující hodnotu našeho života. V Česku působí naše samostatná firma. 

Ekologický systém – les

Nejproduktivnějším ekosystémem je optimální využití přírodních zdrojů. Lesy jsou hned po oceánu nejdůležitějším, ovlivňujícím činitelem globálniho klimatu. Snižují kysličník uhličitý a produkují kyslík. Vytěžená hmota je pro náš přepravní podnik nejdůležitější surovinou.

Spojovací článek firmy Hengstberger

Kulatinu vyzvedneme přímo v lese, naložíme ji pomocí nakládacího jeřábu na kamion a dovezeme ji do pilařského závodu. Efektivně a nejrychlejší cestou.

Čerpání hodnot

NEPROVÁDÍME tranzitní přepravy, ale působíme v lokální oblasti. Čerpání hodnot zůstává v zemi.

Kamiónů denně

Zakázek denně

Zaměstnanců