Historie

Historie firmy Hengstberger

V roce 1949 vzniká v Grossgöttfritzu dopravní podnik vedený Arminem a Marií Hengstberger navazující na obchod se zemědělskými výrobky. Po náhlém úmrtí Armin Hengstberger v roce 1961, pokračuje ve vedení firmy jeho žena Marie. Obchod se zemědělskými výrobky byl v roce 1979 zastaven. V roce 1984 přebírá firmu s 6ti kamiony syn Herbert Hengstberger. V následujících letech se firma zabývá přepravou kulatiny, řeziva, sladu a přepravou kamiony s plachtou.

Od roku 1992 se podnik vedle přepravy řeziva a sladu soustřed’uje hlavně na přepravu kulatiny v tuzemsku a v Čechách. Obchod se dřevem byl v tomto roce zastaven a živnost odhlášena.

V roce 1995 následovalo nové založení firmy, a sice společnost s ručením omezeným. V následujících letech podnik expandoval, což se projevilo založením nových firem H.H.Trans Ges.m.b.H. a HENGSTBERGER a.s.

Firmu nejdříve v právní formě společnosti s ručením omezeným zakládá v roce 1992 mateřská firma Herbert Hengstberger Ges.m.b.H., od 1. ledna 2004 se naše firma stává akciovou společností se sídlem ve vlastním areálu v Hamru.

Od ledna 2017 se firma transformovala na Hengstberger s.r.o. s jedním majitelem.

10. 9. 1992
První registrace obchodní společnosti Hengstberger s.r.o.

19. 5. 1993
Vydání koncese „Silniční motorová doprava“.

19. 1. 2000
Nové sídlo společnosti v pronajatém areálu v Hamru.

20. 11. 2000
Přistoupení dalšího společníka.

4. 7. 2001
Odkoupení provozního areálu na Hamru do vlastnictví Hengstberger s.r.o.

2004
Změna právní formy podnikání z s.r.o. na a.s.

2017
Změna právní formy podnikání z a.s. na s.r.o.

2021
Herbert Hengstberger se vzdává pozice jednatele.

2022
Změna jednatele, pokračuje další rodinná generace.